Cum calculez impozitul pe venit din închirieri în 2023?

  • 1 an ago
  • 1

Începând cu 1 ianuarie 2023 impozitul pe venit a suferit modificări, iar salariul minim brut pe țară garantat în plată a fost majorat.

Proprietarii de locuințe care obțin venituri din închirierea imobilelor, au obligaţia înregistrării contractului de închiriere, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea/modificarea acestuia, la ANAF.

În cazul contractelor de închiriere aflate în derulare la data de 1 ianuarie 2023, înregistrarea, la organul fiscal competent, a contractului încheiat între părți şi a modificărilor survenite se efectuează în termen de cel mult 90 de zile de la data la care a intervenit obligaţia înregistrării acestora.

Venitul din închirierea unui imobil reprezintă venit impozabil și se impozitează cu o taxă de 10% din venitul brut.

Exemplu:
Contract de închiriere încheiat în data de 01.01.2023, care începe la 01.01.2023 și se încheie la 31.12.2023, cu chiria exprimată în lei.
Chiria lunară menționată în contractul de închiriere = 1.500 lei.
Stabilirea venitului brut anual/venitului impozabil = 1.500 lei x 12 luni=18.000 lei
Calculul impozitului datorat = 18.000 lei x 10% = 1800 lei.

Persoana fizică va datora contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) dacă venitul anual din chirii cumulat cu alte categorii de venituri obținute în anul 2023 se situează peste plafonul de 6 salarii minime brute pe țară, în vigoare la data depunerii declarației unice.

Începând cu 1 ianuarie 2023, salariul minim brut pe țară garantat în plată a fost majorat la 3.000 lei/lună, deci contribuția CASS se datorează la venituri anuale din chirii de peste 18.000 lei. Deci la chiriile lunare pe până în €300, nu se va plăti CASS.

În situația în care venitul anual estimat din chirii cumulat cu alte categorii de venituri, depășește plafonul de 6 salarii minime brute pe țară pentru anul 2023, persoana fizică în cauză va datora şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) astfel:
a) nivelului a 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 şi 12 salarii minime brute pe ţară (1800 lei/an);
b) nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 şi 24 de salarii minime brute pe ţară (3600 lei/an);
c) nivelul de 24 de salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice, în cazul veniturilor realizate de peste 24 de salarii minime (7200 lei/an).

Pentru o înțelegere mai facilă, o să ajustăm prețurile la euro. Așadar, pentru o chirie lunară de până în €300, nu se plătește contribuția CASS. Pentru o chirie lunară cuprinsă între €300 și €600 se plătesc €360/ an sau €30 pe lună. 
Pentru o chirie lunară cuprinsă între €600 și €1225 se plătesc €720/ an sau €60 pe lună.
Pentru o chirie de mai mult de €1225 pe lună se plătesc €1440/ an sau €120 pe lună.

Deoarece prețul chiriilor este de obicei în euro, acest tabel exprimă câteva exemple:

Chirie lunarăVenitul anual impozabilImpozit datoratContribuție anuală CASS IMPOZIT ANUAL TOTAL
€ 300€ 3.600€ 360        0€ 360
€ 600€ 7.200€ 720€ 360€ 1.080
€ 700€ 8.400€ 840€ 720€ 1.560

Comparați anunțurile

Comparaţie
error: Conținutul este protejat!